درباره نشریه

درباره نشریه

تنش های غیر زیستی در محصولات باغبانی، نشریه‌ای با دسترسی آزاد و سیاست داوری تخصصی دو سوکور (محرمانه) در بررسی مقالات است که توسط دانشگاه زنجان منـتشر می‌شود. زبان اصلی این نشریه فارسی، (به همراه چکیده مقالات با خلاصه انگلیسی) و صرفاً به‌صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و نسخه کاغذی ندارد.

این نشریه پیشبرد حوزه تنش‌های محیطی (غیر زیستی) با فراهم ساختن شواهد با کیفیتی برای دانشمندان، مدیران و سیاست‌گذاران و افزایش توان علمی، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه تنش‌های محیطی (غیر زیستی) محصولات باغبانی می‌پردازد. در این نشریه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی به‌صورت مقاله کامل و گزارش علمی کوتاه، و نیز مرورهای جامع در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می‌شوند، نباید حاوی اطلاعاتی باشند که قبلاً در مجله دیگری منتشر شده باشد. همچنین، مقالات نباید همزمان به هیچ مجله دیگری برای انتشار ارسال شده باشند. به‌علاوه، مقالات تهیه شده بر اساس داده‌های محدود و مختصر مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. تمام مقالات در دو مرحله توسط اعضای هیئت تحریریه و داوران واجد شرایط به طور دقیق ارزیابی خواهند شد. مقالات ارائه شده به مجله باید معیارهای مورد نظر مجله را برآورده ساخته و کاملاً منطبق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. نشریه در رد یا قبول، و ویرایش و اصلاح مقالات آزاد می‌باشد. 

نشریه " تنش های غیر زیستی در محصولات باغبانی" به‌عنوان یک نشریه الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می‌شود، بنابراین همه مقالات بلافاصله پس از بررسی فرآیند و پذیرش بدون هزینه برای خواندن، توزیع و/یا استفاده مجدد به صورت آنلاین در دسترس هستند.

سیاست‌های نشریه

سیاست‌های دسترسی باز: دسترسی به تمامی مقالات این نشریه آزاد و رایگان است و مقالات بلافاصله پس از انتشار در وبسایت نشریه قابل دسترس خواهند بود. نشریه " تنش های غیر زیستی در محصولات باغبانی" قانون کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد نشریه به نگارندگان مقالات اجازه می‌دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند. اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای مقاله را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد و کپی کند به شرط آن که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.

سیاست‌های اخلاقی انتشار

نشریه " تنش های غیر زیستی در محصولات باغبانی" پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE) است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

برنامه زمان‌بندی انتشار

نشریه " تنش های غیر زیستی در محصولات باغبانی " به‌صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود و 2 شماره را در سال منتشر می‌کند. تمامی مقالات منتشر شده از ابتدا تا کنون در وب سایت اختصاصی (https://jabssh.znu.ac.ir/)در دسترس خواهند بود.

آدرس تماس

تنشهای غیر زیستی در محصولات باغبانی

ناشر و صاحب امتیاز: دانشگاه زنجان

وبسایت نشریه https://jabssh.znu.ac.ir

ایمیل نشریه: JASHC@znu.ac.ir

ایمیل مدیر مسئول mortazavi46@gmail.com

ایمیل سردبیر: rabiei@znu.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: z.ghahremani@znu.ac.ir