اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

اهداف

فراهم ساختن امکان انتشار دستاوردهای اساتید و دانشجویان به‌منظور ارتقای توانمندی‌ها و دسترسی رایگان محققان حوزه کشاورزی به نتایج و یافته‌های موجود درزمینه تنش‌های محیطی (غیر زیستی) محصولات باغبانی.

انتقال و تبادل اطلاعات در زمینه تنش های محیطی (غیر زیستی) محصولات باغبانی.

نشریه مشکلات مربوط به حوزه تنش‌های محیطی (غیر زیستی) محصولات باغبانی را بررسی و نتایج را جهت شناخت اثرات تنش­های محیطی بر رشد گیاهان به علاقه‌مندان ارائه و راهکار به‌روز را جهت مقابله با اثرات تنش‌های محیطی در اختیار آن‌ها قرار دهد.

گیاهان زراعی خارج از محدوده تخصصی نشریه می‌باشند.

از ارسال مقالات مروری و نظری توسط محققین نخبه که حوزه های موضوعی مختلفی را در رابطه با تنش‌های محیطی در برگرفته و حاصل تجربیات و تحقیقات آن‌ها است نیز استقبال خواهد شد. از نویسندگان تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله‌های نظری و مروری به‌منظور اطلاع از علاقه نشریه به موضوع و ماهیت مقاله، با سردبیر تماس بگیرند.

از مقالات مرتبط با موضوع‌های نوین در حوزه تنش‌های محیطی (غیر زیستی) به‌طور خاص استقبال می‌شود.

 محورهای موضوعی نشریه

اصلاح گیاهان برای شرایط تنش

بیوتکنولوژی و تنش های محیطی

فیزیولوژی گیاهان باغبانی در شرایط تنش

تنش خشکی

تنش شوری

تنش سرما

تنش یخبندان

تنش گرما

تنش غرقاب

تنش فلزات سنگین

تنش‌های نوری