راهنمای نویسندگان

انواع مختلف مقالات

مقاله پژوهشی: مقالات پژوهشی باید توصیف­ کننده یافته های جدید و با دقت تایید شده بوده و روش های آزمایشی باید با جزئیات کافی برای تأیید تحقیق ارائه شوند. طول یک مقاله کامل نباید بیشتر از 15 صفحه چاپی (حدود 25 صفحه مطابق فرمت درخواستی) باشد.

مقاله کوتاه: یک مقاله کوتاه برای ثبت نتایج تحقیقات با نتایج محدود یا ارائه جزئیات مدل‌ها یا فرضیه‌های جدید، روش‌ها، تکنیک‌ها یا دستگاه‌های نوآورانه مناسب است. مقاله کوتاه 2 تا 4 صفحه چاپ شده (حدود 6 تا 10 صفحه مطابق فرمت درخواستی) طول دارند.

مقاله مروری: ارسال نظرات و دیدگاه‌هایی که موضوعات مورد علاقه فعلی را پوشش می‌دهند مورد استقبال و تشویق قرار می‌گیرد. بررسی ها باید جامع و مبتنی بر مطالعات نویسنده مقاله بوده و بیش از 15 صفحه چاپ شده (حدود 20 تا 30 صفحه مطابق فرمت درخواستی) نباشد.

 

راهنمای نگارندگان جهت تهیه مقالات (شیوه نگارش)

 • متن مقاله باید حداکثر در 15 صفحه (به جز چکیده مبسوط انگلیسی) با ابعاد 8/29× 21 سانتیمتر (A4) با رعایت حاشیه گذاری 3 سانتی متر از طرفین و یک و نیم سطر فاصله بین خطوط با حروف خوانا و به صورت تک ستونی تایپ شود.
 • در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات غیرفارسی خودداری شود (در صورت نیاز استفاده از پاورقی مجاز است).
 • تمامی صفحات مقاله، از جمله صفحات دارای شکل، جدول یا تصویر باید دارای قطع یکسان بوده و دارای شماره صفحه باشند. 
 • برای متون فارسی از قلم B Nazanin 12 و برای متون انگلیسی (به غیر از موارد مشخص شده) از قلم Times New Roman 10 استفاده شود.
 • آیین نگارش فارسی به طور کامل رعایت شود. شیوه نقطه‌گذاری (Punctuation) در نوشتار متن رعایت شود. برای مثال، گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و ویرگول (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آن‌ها، درج یک فاصله لازم است. رعایت نیم‌فاصله در کلمات ترکیبی و جمع مانند اندازه‌گیری، شده‌اند، می‌شود، می‌توان و ... ضروری است.
 • شماره پاورقی‌ها در هر صفحه باید از عدد یک آغاز شوند.

 

بارگزاری فایل های زیر توسط نویسندگان در هنگام ارسال اولیه مقاله ضروری است:

 1.    مشخصات نویسندگان: شامل عنوان مقاله به همراه مشخصات نگارنده­(گان) شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت و محل و تاریخ اجرای تحقیق باید بر روی یک صفحه جداگانه، بدون شماره به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. همچنین ضروری است که شماره تلفن (ترجیحا همراه)، دورنگار و آدرس پستی به همراه پست الکترونیک نگارنده پاسخگو که مسئولیت پیگیری مقاله را به عهده دارد در همین صفحه ذکر شود.تعداد و مشخصات نویسندگان باید کاملا منطبق با افراد ثبت شده در سامانه به عنوان نویسنده باشد.در تعیین نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان دقت کافی به عمل آورید. پس از ارسال مقاله به هیچ عنوان امکان تغییر نویسنده مسئول و یا افزودن و کم کردن نام افراد و یا تغییر ترتیب اسامی امکان پذیر نمی باشد
 2.   اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)
 3. فرم نامه به سردبیر. 
 4.  فرم تعارض منافع (تعارض بهره).
 5. فرم تعهدنامه نویسندگان.
 6. فرم مشخصات نویسندگان.

پس از انجام داوری نیز  بارگزاری فایل های زیر توسط نویسندگان  ضروری است:

 1. فایل مقاله (اصلاح شده)
 2. فایل مقاله تغییرات برجسته شده که در آن تغییرات صورت گرفته به تفکیک داوران با رنگ جداگانه مشخص شده اند
 3. پاسخ به داوران: که در آن به نظرات داوران به تفکیک و به تفصیل پاسخ داده شده است

 

بخش­ های مختلف مقاله باید مطابق با اصول زیر تهیه شود:

 1. عنوان مقاله:عنوان مقاله علاوه بر صفحه مشخصات، باید در بالای صفحه اول نیز بدون ذکر نام نگارنده­(گان) ذکر شود. عنوان باید کوتاه، گویا، جامع و بیان کننده موضوع تحقیق بوده و از 20 کلمه تجاوز نکند.
 2. چکیده فارسی: تنها چکیده معمول فارسی (حداکثر 300 کلمه) در متن مقاله و سایت قرار داده میشود. این چکیده باید شامل تمامی اجزاء مقاله [مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی]باشد
 3. واژه های کلیدی:بین چهار تا شش کلمه کلیدی که مشخص کننده محتوی مقاله بوده و متفاوت از کلمات استفاده شده در عنوان مقاله باشند، پس از چکیده فارسی آورده شود.
 4. مقدمه:در این بخش باید ضمن بیان مختصری از سابقه پژوهشی مرتبط با تحقیق، دلایل ضرورت انجام پژوهش به همراه اهداف مورد نظر از انجام تحقیق آورده شود.
 5. مواد و روش ها: در این بخش باید اطلاعات کافی و روشنی در مورد محل و نحوه اجرای تحقیق همراه با روش­های مورد استفاده در اندازه ­گیری، جمع آوری و پردازش و تحلیل داده ها ارائه شود. لطفا از شرح کامل شیوه­ها و روش‌های تحقیق اقتباسی خودداری نموده و تنها به ذکر منابع آن بسنده شود.
 6. نتایج و بحث: در این قسمت یافته های تحقیق باید به نحوی بیان شوند که به درک و برداشت مطلوب خواننده از داده­های ارائه شده در متن، شکل­ها و جداول منتهی شوند. از کاربرد کلماتی مانند نمودار، گراف، نقشه، تصویر و نظایر آن خودداری شده و تنها از واژه «شکل» استفاده شود. کلیه داده ­ها باید تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.
 7. نتیجه­ گیری:جمع بندی نهایی از یافته­ های تحقیق با در نظر گرفتن هدف های آزمایش.
 8. قدردانی:در صورت نیاز جهت تشکر و قدر دانی از موسسه­ها و اشخاص، این بخش باید تحت عنوان قدردانی قبل از فهرست منابع آورده شود.
 9. منابع