فرایند پذیرش مقالات

مراحل طی شده از ارسال مقاله تا پذیرش/عدم پذیرش یک مقاله به طور خلاصه به شرح زیر است :

 

1- نویسنده پس از تهیه مقاله مطابق با فرمت درخواستی نشریه، در نشریه ثبت نام کرده و پس از وارد شدن به پنل کاربری خود، مقاله را به همراه فایل های مورد نیاز ارسال می کند.

2- مدیر داخلی نشریه در بررسی اولیه، مقاله را جهت اطمینان از ارسال تمامی فایل های مورد نیاز، عدم وجود همپوشانی بیش از حد مجاز، انطباق با فرمت نشریه و سایر موارد بررسی می‌کند. در صورتی که مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد آن را به نویسنده عودت داده و در صورت تایید، به دبیر تخصصی نشریه ارجاع می‌دهد.

3- تمامی مقالات ارسالی به نشریه تنش های غیر زیستی در محصولات باغبانی از لحاظ صحت داده ‌ها و آنالیزهای آماری انجام گرفته و انطباق داده های ارائه‌شده (مانند ضریب تغییرات) با واقعیت، با دقت توسط دبیر تخصصی نشریه مورد بررسی قرار می گیرند. مقالات در صورت ایراد بیش از حد رد شده و در صورت وجود ایرادات جزئی برای تصحیح به نویسنده مسئول عودت داده می‌شوند. در نهایت پس از تایید دبیر تخصصی مقاله به سردبیر ارائه می‌شود.

4- سردبیر پس از دریافت مقاله به همراه نظرات دبیرتخصصی، مقاله را از لحاظ کیفیت علمی و نوآوری و تناسب با محورهای نشریه بررسی می کند. در صورت عدم تائید سردبیر، مقاله پذیرش نشده و به نویسندگان عودت داده می‌شود. در صورت تائید، مقاله برای اعضای هیئت تحریریه ارسال می‌شود.

5- اعضای هیئت تحریریه پس از دریافت مقاله، ضمن بررسی دقیق مقاله نظر خود را در خصوص کیفیت مقاله و رد یا قبول آن به همراه نام داوران پیشنهادی (درصورت تائید مقاله) به سردبیر ارسال می‌کنند. در صورت تائید اکثریت اعضا، مقاله برای حداقل 3 داور ارسال می شود.

6- پس از دریافت و بررسی نظر داوران، مقاله یا رد می­شود و یا برای اعمال نظر داوران و تصحیح ایرادات، به نویسنده مسئول ارسال می‌شود.

7- پس از دریافت مقاله تصحیح و بازبینی شده، در صورت تائید اولیه اصلاحات توسط سردبیر، مقاله برای تائید نهایی به داور تطبیق ارسال می شود. نظر داور تطبیق می­تواند عدم تائید کامل اصلاحات (عدم پذیرش مقاله)، نیازمند تصحیح (ارسال به نویسنده برای اصلاح بیشتر) و یا تائید انجام اصلاحات (تائید نهایی) باشد.

8- مقاله پس از پذیرش علمی، در نوبت ویراستاری و صفحه آرایی قرار می گیرد. مقاله صفحه‌آرایی شده برای تائید فایل نهایی قبل از انتشار به نویسنده مسئول ارسال می‌شود.

9- پس از تائید نهایی نویسنده مسئول و  بازبینی نهایی قبل از انتشار توسط سردبیر انجام و پس از آن مقاله به صورت آنلاین منتشر می‌شود.